Historie

 

 Z historie Velkopoříčské kopané

 

V šedesátých letech postupuje mužstvo dorostenců pod vedením pana Kernera Zdislava do krajské soutěže a navazuje tak na úspěšné roky svých předchůdců z let padesátých (bří Zimové, Berger- Šusta, Dintr a.t.d). na sklonku šedesátých let a začátkem sedmdesátých let hraje mužstvo mužů krajskou B třídu s vyhlídkami na účinkování v první A třídě, ovšem neúspěšně (Urban, bří Hánové, Lokvenc- Kosák, Čepelka, Hobik a další). Po sestupu mužstva mužů do okresního přeboru dochází ke změnám ve vedení oddílu. Na post předsedy je zvolen za Dostálka Jaromíra Zima Radko a post sekretáře je zvolen pan Jakoubek František. Po čase dochází i ke změnám obsazení novým členů výboru. Snahou výboru bylo i nadále hrát ve Velkém poříčí dobrý fotbal se zaměřením na mládež. Důkazem toho že se podařilo zkvalitnit mládežnickou kopanou je postup mladších i starších žáků pod vedením pp. Brože Zdeňka a MUDr. Štěpánka Václava do krajských soutěží. Bohužel z těchto mládežnických družstev nikdo nepokračoval a to z různých důvodů ve své fotbalové kariéře.

V těchto letech dochází k výkonnostnímu poklesu u mužsta mužů a to dokonce tak že hraje nejnížší okresní soutěž. Po získání hrajícího trenéra pana Malláta Oldřicha z Červeného Kostelce muži postupují do okresního přeboru.

Velkou katastrofou nejen pro kopanou byla povodeň v roce 1979, kdy došlo k celkové devastaci kabin, hrací plochy, včetně materiálního zabezpečení (dresy a.t.d.). Výborem bylo rozhodnuto vybudovat nové kabiny, včetně všech přípojek (voda, elektřina, kanalizace a další). Kabiny dle vyjádření Městského výboru Hronov jsme nemohli nijak rozšířit, kabiny totiž museli být vybudovány na původních místech, bez možnosti dalšího rozšiřování. Kabiny za přispění úzké veřejnosti byly úspěšně dokončeny.

Výtah z výroční zprávy předsedy oddílu pana Jakoubka z roku 1989

 

Letos to je 10 let, kdy povodeň zatopila náš sportovní stánek, který již tak dost chatrný utrpěl poslední, jakříkajíc „ránu z milosti“. Pobořené ohrazení, vytopené dřevěné kabiny, 50-ti centimetrové nánosy bahna a písku na hřišti, toto vše uspíšilo výstavbu jak nového plotu, tak i kabin. Vy všichni, kteří pamatujete tuto spoušť na hřišti, víte nejlépe, kolik úsilí a času stálo to co v současné době je postaveno na našem hřišti. Toto jsou hlavní výčty z akcí, které se za dobu mého působení v oddíle realizovali na fotbalovém hřišti. Toto vše, bez jakékoliv pomoci Národního výboru Hronov, ale za pomoci obětavých lidí, kteří mají rádi kopanou Velké Poříčí.

V uplynulých letech činnost oddílu pokračovala s menšími, či většími úspěchy, v rámci okresních soutěží. V roce 1997 dochází ke změnám ve výboru. Vrcholem těchto změn je postup mladších i starších žáků do krajských soutěží pod vedením pana Nováka Pavla. V roce 1998 převzal mužstvo mužů pan Simon Jiří a v roce 2001 postoupilo do krajské B třídy. Úspěšné roky ukončili sestupem do okresních soutěží v roce 2007. V roce 2002 družstvo dorostenců pod vedením pana Nováka postoupilo do krajských soutěží. Toto družstvo výbor nepřihlásil pro nedostatek hráču v roce 2006.

V roce 2008 oslavil oddíl kopané 80. let od svého založení. Za výše popsaná období, se na funkci předsedy vystřídalo několik členů výboru, a to: Dostálek Jaromír, Zima Radko, Galba Dušan, Lokvenc Pavel, Hána Adolf, Jakoubek František, Novák Pavel.

Zpracoval dle dostupných materiálů od pp. Brože Zdeňka, Zdislava Kernera, a Nováka Pavla pan František Jakoubek, Velké Poříčí 131

Případné časové nesrovnalosti veřejnost jistě omluví.